Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
w przetestuj-wozek.pl szanujemy Państwa prywatność i działamy zgodnie z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), dlatego informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest E4S Joanna Kurpiewska z siedzibą przy ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa (w skrócie: E4S) ;
2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez E4S w celach:
a. przesyłania zamówionych przez Państwa usług: newsletterów, kursów on-line, które mogą zawierać treści o charakterze marketingowym pochodzącym zarówno od E4S jak i partnerów E4S, przy czym nigdy nie przekazujemy danych osobowych, w tym adresów e-mail naszym partnerom;
Jeśli jest Pan/Pani klientem Sklepu  Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu:
3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa jest dokonywane za Pana/Pani zgodą, gdyż będzie niezbędne do wykonania zamówionych przez Pana/Panią usług, w tym umowy o świadczenie przez E4S usług drogą elektroniczną;
4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia żądania usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie lub wycofanie skutkuje niemożliwością wykonywania wyżej opisanych usług,
6. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane, za umową powierzenia podmiotom (tzw. procesorom), które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności E4S, np. firmom świadczącym usługi hostingu, zarządzania bazami e-mail, systemy reklamowe, księgowe i inne). Nie prowadzimy profilowania. Dane mogą zostać wykorzystane do tzw. remarketingu tzn. jeśli dana osoba przy zapisie na kurs lub newsletter określiła swoje zainteresowania lub lokalizację wówczas na podstawie adresu email możemy publikować spersonalizowane reklamy w mediach społecznościowych (np. Facebook), w wyszukiwarce internetowej (np. Google) lub powiązanych z nią sieciach reklamowych. Remarketing może być prowadzony także na podstawie podejmowanych działań na naszych stronach internetowych, można z niego zrezygnować kasując pliki cookies z naszej domeny. Działanie to nie jest profilowaniem, ponieważ nie są na jego podstawie podejmowane decyzje, które rodzą skutki prawne.
7. Ma Pan/Pani prawo żądania od E4S dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi klikając na odpowiedni link w stopce wiadomości, którą otrzymuje Pan/Pani od E4S albo kontaktując się z E4S Joanna Kurpiewska na adres [email protected].
8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego.

Umów się i przyjedź do nas